BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demonstrointi

BioDemo hankkeen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa bio- ja kiertotalouden mukaisen teollisen mittakaavan yritystoiminnan kehittymistä Turun seudulla. Päätoteuttajana ja koordinaattorina toimii Turku Science Park Oy, tehden saumatonta yhteistyötä Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa tehdään selvitys-, fasilitointi-, sidosryhmä-, ja tutkimustyötä.
Lisätietoja hankkeesta:
Ida Forssell-Martikainen ja Reeta Huhtinen