Ekoteollisuuspuistoilla vauhtia biokiertotalouteen

Suomessa toimii tällä hetkellä useita suuren koko luokan ekoteollisuuspuistoja, joihin myös Smart Chemistry Park lukeutuu. Ekoteollisuuspuisto on maantieteellisesti rajattu alue, jossa materiaalit, energia ja tieto kiertävät yritysten välillä ja edistävät alueellista kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Yritystoiminnan sijoittaminen ekoteollisuus puistoon voi tuoda merkittäviä säästöjä raaka-aine-, hyödyke-, energia-, jätehuolto-, tuotanto- ja logistiikkakustannuksissa. Lisäksi kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi yhteisten tilojen, palvelujen kuten kiinteistöhuollon, tiedon ja koulutuksen käytöstä sekä hankinnasta. Monissa puistossa, niin kuin myös Smart Chemistry Park:issa, yritykset myös rakentavat yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita ja tekevät yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Tutustu tarkemmin Suomen ekoteollisuuspuistoihin ja Sitran julkaisuun asiassa: https://www.sitra.fi/artikkelit/yhdeksan-askelta-ekoteollisuuspuiston-perustamiseen/

Smart Chemistry Park osallistuu Sitran rahoittamaan Kiertotalouskeskus- hankkeeseen.