Kannattavaa kiertotaloutta

Kiertotalouden mukainen liiketoiminta, neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat edellytys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käy lukemassa CircVol-hankkeen ensimmäisestä blogikirjoituksesta, miten kiertotalous on mahdollisuus myös taloudellisesti.

CircVol-hankkeen verkkosivut ja ensimmäinen blogikirjoitus on julkaistu! Hankkeella vauhditetaan kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja haetaan ratkaisuja näiden sivuvirtojen ja maamassojen parempaan hyödyntämiseen. Julius Mannisen ensimmäinen blogikirjoitus avaa näkökulmia kiertotalousinvestointien rahoitukseen.

“Suuremmilla yrityksillä on käytössään laajempi valikoima rahoitusvaihtoehtoja kiertotalouden mukaisiin investointeihin. Esimerkiksi vihreiden ja vastuullisten rahoitusmuotojen osuus rahastomarkkinoista on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja esimerkiksi Japanin ja Norjan mittavat eläkerahastot kohdennetaan nykyisin vain ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviin kohteisiin. Clenantech- ja kiertotaloussijoitukset vaativat usein kärsivällistä kasvu- ja tuotto-odotusta, mikä sopiikin hyvin eläkerahastojen toimintamalliin. Toisaalta uudet teknologiat mahdollistavat myös erittäin kilpailukykyisiä tuottoja rahoittajille ja osakkeenomistajille.”

Lue koko blogikirjoitus täältä.