Kemia avaa kiertotalouden todelliset mahdollisuudet

Kansallinen SusChem teknologia-alusta edistää kemian tunnettuutta bio- ja kiertotalouden mahdollistajana ja globaalien ilmasto-ongelmien ratkaisijana. VTT:n, Kemianteollisuus ry:n ja Smart Chemistry Parkin viime kesänä perustama alusta on osa eurooppalaista SusChem (European Platform of Sustainable Chemistry) kestävän kemian teknologia-alustaa. SusChem perustettiin vuonna 2004 Euroopan komission tukemana ja se yhdistää teollisuuden, tutkimusorganisaatiot sekä julkisen sektorin. Suomessa alustan perustajajäsenet edistävät kemian tunnettuutta eri keinoin.

Arkipäivän kemiaa

Puhdas juomavesi, oikeanlaiset pakkaukset, pehmeät käsipaperit ja värikkäät vaatteet ovat päivittäisiä kulutustuotteita, joiden valmistamisessa tarvitaan kemiaa. Kemira tuottaa kemikaaleja ja kemian hallinnan älykkäitä ratkaisuja muun muassa paperi- ja selluteollisuuteen, vedenpuhdistukseen sekä öljy- ja kaivosteollisuuteen. Yhtiön EMEA-alueen tutkimusjohtaja Sampo Lahtinen on SusChem:n hallituksen puheenjohtaja ja tuo jatkuvasti esiin kemian merkitystä kiertotalouden mahdollistajana.

”Kemialla voidaan hallita ja parantaa tuotteiden rakennetta, ominaisuuksia ja toiminnallisuutta. Kemian hallinta on avainasemassa myös erilaisten tuotantoprosessien kehittämisessä ja parantamisessa, ja sillä voidaan saavuttaa mm. merkittäviä raaka-aine- ja energiasäästöjä. Tämä pätee myös uusiin kiertotalouden ja biotalouden ratkaisuihin: ne tulevat tarvitsemaan monenlaista teknologista kehitystä, ja kemian hallinta on tässä avain asemassa”, kertoo Lahtinen.

Nainen työskentelee laboratoriossa
Smart Chemistry Park-yritykset kehittävät teknologiaratkaisuja kiertotalouteen.

Kemianteollisuuden tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä että vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöönottoa ja hiilidioksidin hyödyntämistä teollisuuden prosesseissa. Tässä uusilla raaka-aineilla, teknologioilla ja kiertotaloudella on merkittävä rooli.

”On globaalisti ympäristöteko pitää suomalaisen vientiteollisuuden kotimainen toimintaympäristö iskussa kansainvälisesti. Vain siten on mahdollista kehittää tuotannollista toimintaa ja uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Yritysten omaehtoisella vastuullisuustyöllä, toimivalla sääntelyllä ja kattavalla yhteistyöllä voimme saavuttaa vielä enemmän hyvinvointia Suomeen”, sanoo Carmela Kantor-Aaltonen Kemianteollisuus ry:stä.

Think Tank edistämään muovien kiertotaloutta

VTT käynnisti vuoden alussa uuden muovitalouden haasteita taklaavan ajatuspajan ”Plastic Think Tank”. Toimintamalli vauhdittaa VTT:n erilaisten osaamisten yhdistämistä ja dialogia asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. VTT:llä työskentelee yli 2000 tutkijaa, ja joukkoon mahtuu muun muassa materiaali-, energia-, analytiikka-, sensori-, bioteknologia- ja logistiikka-alojen osaajia. Teknologiakehitys kytkeytyy tiiviisti toimintaympäristön, kestävyyden mittaamisen ja liiketoimintamallien kehitykseen, ja ajatuspajan toiminta kattaa myös nämä alueet.

”Koska kiertotalouden rakentamisessa kyse on systeemisestä muutoksesta, erilaisten osaajien ja toimijoiden yhteistyön vauhdittaminen on avainasemassa. Kemian osaajilla on tärkeä rooli, sillä molekyylitason tarkastelua tarvitaan, jotta nähdään missä arvokkaat molekyylit ovat ja miten ne saadaan turvallisesti kiertoon. Oli sitten kyse fossiilisista tai biopohjaisista polymeerimateriaaleista, tärkeää on kiinnittää huomiota materiaalin koko elinkaareen”, Maija Pohjakallio VTT:ltä kiteyttää.

Energiaa akuista

Liikenteen sähköistyminen ja cleantech-ratkaisujen kysynnän kasvu lisäävät myös useiden eri metallien tarvetta. Suomessa on paljon akkuteollisuuden tarvitsemia mineraaleja, muun muassa litiumia, kobolttia ja nikkeliä. Raaka-aineet ovat kuitenkin valuneet akkukennoja valmistaville yrityksille Aasiaan.

Teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn ja talteenottoteknologioihin erikoistuneen yrityksen Crisolteqin toimitusjohtaja Kenneth Ekman näkee, että Suomen rooli kasvavassa akkubisneksessä olisi erityisesti raaka-aineiden kierrätyksessä ja akkujen elinkaaren pidentämisessä.

”Akkukemikaalien valmistuksessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää jopa 90 %, mikäli akuissa käytettäisiin sekundäärisiä raaka-aineita”, sanoo Ekman.

Turku Science Park Oy edistää bio- ja kiertotaloutta sekä cleantech-ratkaisujen hyödyntämistä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistumisessa CleanTurku-kärkitoimialan alla.

Lisätietoja:

Hiilineutraali kemianteollisuus 2045, carmela.kantor-aaltonen@kemianteollisuus.fi

Plastic Think Tank, maija.pohjakallio@vtt.fi

Smart Chemistry Park – puhdas liiketoiminta, linda.froberg-niemi@turkubusinessregion.com

SusChem Finland -verkosto: http://www.suschem.org/initiatives/ntps/suschem-fi

Muista myös Kemia kiertotalouden ajurina -seminaari ChemBio Finland -messuilla 27.3.2019.