Kestävää kasvua ja liiketoimintaa

Suomessa syntyvästä jätekertymästä 90 prosenttia on peräisin tehdasteollisuudesta ja kaivannaistoiminnasta. Tästä miljoonia tonneja olisi hyödynnettävissä maarakentamiseen uusiomateriaalina ja loput uusioraaka-aineina ja -materiaaleina teollisuudessa. * Kiertotaloudenmukainen liiketoiminta, neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat edellytys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kiertotalous on materiaalien ja olemassa olevien resurssien tehokasta käyttöä luonnonvaroja säästäen. Teollisessa kiertotaloudessa käytetään uusiomateriaaleja ja jalostetaan täysin uusia raaka-aineita ja materiaaleja teollisuuden sivuvirroista. Infrarakentamisesta ja kaivuumaista syntyviä maamassoja taas pystytään uudelleenkäyttämään maarakentamisessa esimerkiksi puistorakentamisessa.

Käynnistyneellä CircVol-hankkeella vauhditetaan kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja haetaan ratkaisuja näiden sivuvirtojen ja maamassojen parempaan hyödyntämiseen. Turku Science Park Oy on hankkeen koordinaattori ja mukana on yhteensä kymmenen partneria Turusta, Tampereelta, Helsingistä ja Oulusta. Jokaisesta kaupungista on valittu alue, jolla kehitetään kiertotalouden mukaista toimintamallia. Turussa kohteena on Lauttarannan alue, jossa edistetään Airiston ja Aurajoen ruoppausmassojen maaläjitystä ja stabilointia.

Kestävän kehityksen mukaisia puhtaita ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen tuovat yritykset ovat tärkein kohderyhmämme. Nämä ratkaisut auttavat myös kaupunkeja toimimaan kestävämmällä tavalla. Hankkeessa yrityksillä on mahdollisuus tulla mukaan kehittämään kiertotalouden mukaisia ratkaisuja kohdealueille, kuten Hiedanrantaan Tampereella, Lauttarannan alueelle Turkuun ja Välimaan kiertotalousalueelle Ouluun.” sanoo bio- ja kiertotalouden sekä kestävän liiketoiminnan erityisasiantuntija Reeta Huhtinen Turku Science Park Oy:stä.

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen on osa hallituksen kärkihanketta, joka edistää kiertotaloutta ja kierrätystä. Hankkeella tuetaan myös valtioneuvoston jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan asetuksen (ns. MARA-asetus) sekä rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (ns. MASA-asetus) jatkokehitystä.

Teknologiayritykset ja uudet liiketoimintamallit ovat avain kiertotalouteen

Erottelu-, puhdistus- ja jalostusteknologioita kehittävät ja hyödyntävät yritykset mahdollistavat teollisen kiertotalouden. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää myös muutoksia teollisen tuotannon koko arvoketjussa aina tuotesuunnittelusta uusiin markkinointimalleihin ja kulutuskäyttäytymiseen saakka. Kasvua pitää saada aikaan kestävien raaka-ainelähteiden hyödyntämisestä.

CircVol edistää yritysten, korkeakoulujen ja kaupunkien välistä yhteistyötä maamassojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja kiertotalousratkaisujen tuomiseksi kaupunkeihin. Lisäksi kartoitetaan digitaalisia ratkaisuja ja rajapintoja.

Toimenpiteet edistävät myös kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Mitä pienemmät ovat yritysten liiketoiminnasta aiheutuvat päästöt sitä päästöttömämpi on kaupunkikin.

*UUMA3-ohjelma http://www.uusiomaarakentaminen.fi