Smart Chemistry Parkin vuosi 2017

Kemianteollisuus on paitsi investointi-intensiivinen, mutta myös tutkimusintensiivinen teollisuuden ala, jolla yrityksen menestyminen vaatii työn ja ajan lisäksi rohkeutta ja laaja-alaista osaamista. Yrityksen toiminnan skaalaaminen ja rahoituksen saaminen ovat olennainen osa yrityksen kasvupolkua. Tänä vuonna pienten yritysten kasvun esteitä on onnistuttu rikkomaan Smart Chemistry Parkissa.

Suomen tavaraviennistä noin viidennes nojaa kemianteollisuuteen. Alan viennin arvo vuonna 2016 oli yli 10 miljardia euroa ja työllisyysvaikutus kokonaisuudessaan 100 000 henkilöä. Yksi kemianteollisuuden työpaikka luo muille aloille kaksinkertaisen määrän työpaikkoja. (kemianteollisuus)

Kulunut vuosi on ollut Smart Chemistry Parkissa jälleen vauhdikas. Yrityksiä on sijoittautuneena Raisioon yhteensä 13 ja tiiviissä yritysyhteistyöverkostossa on yli 60 yritystä. Kiinnostuneita vierailijoita on riittänyt yli 200. Kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista on jatkettu pitkäjänteisesti ja uusia yhteistyökumppaneita on löytynyt projektien ja aktiivisen sidosryhmätyön tuloksena.

”Bio- ja kiertotaloudesta odotetaan kansallisella ja eurooppalaisella tasolla kasvua. Kasvun lähteet ovat osittain tunnistettu, mutta haasteellista on saada niistä uutta kannattavaa liiketoimintaa. SCP:n yritysten liiketoiminta perustuu jalostusarvon nostamiseen biomassoista ja teollisuuden sivuvirroista. CH-Bioforce Oy:n ja Crisolteq Oy:n käynnistyneet pilot- ja teollisuusmittakaavan prosessit ovat hieno osoitus uuden kestävän teollisuusvalmistuksen onnistumisesta. Yrityksille suotuisan toimintaympäristön, verkostojen rakentaminen ja edunvalvonta ymmärtäen toimialan haastavuuden ovat Turku Science Park Oy:n tehtäviä, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Linda Fröberg-Niemi.

Yhteistyö yrityksen elinkaaren eri vaiheissa erikokoisten yritysten kanssa on erityisen tärkeää. Verkostoon kuuluvat yritykset saavat voimaa yhteistyöverkoston suuremmista yrityksistä. Tiivis yhteistyö korkeakoulujen kanssa on ollut alusta saakka yksi Smart Chemistry Parkin lähtökohdista. Useiden yritysten osaamispohja perustuukin yliopistotutkimukseen ja monipuoliseen kokemukseen suomalaisesta teollisuudesta. Smart Chemistry Parkissa yhteiset laboratoriotilat auttavat lisäksi yrittäviksi aikovia tutkijoita ja muita osaajia mukaan yritystoimintaan.

Yhteistyö on välitöntä, kun se perustuu vastavuoroisuuteen. Pienet yritykset uudistavat perinteistä teollisuutta tuomalla uusia ratkaisuja ja innovaatioita osaksi suurempien yritysten liiketoimintaa. Toimivassa verkostossa kuitenkin kaikki hyötyvät toistensa osaamisesta.

Smart Chemistry Park on osa lanseerattua Turku Business Regionin CleanTurku-kärkitoimialaa, joka edistää seudun bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin parissa työskentelevien yritysten toimintamahdollisuuksia. https://businessturku.fi/karkialat/cleanturku/

Teksti, Annika Myrsky