Uusia kontakteja ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseen

Turku Science Park Oy ideoi ja toteutti Sitran kanssa kemianalan kasvukoulutusohjelmapilotin, jossa pureuduttiin kiertotalouden mukaisen ansaintamallin kehittämiseen yrityksissä. Sitran rahoittamalla koulutusohjelmapilotilla vastattiin kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kautta saatavan kasvun haasteisiin. Pilottiin osallistui Turun seudulta 9 ja Kemi-Tornion alueelta 2 yritystä.

Kuuden viikon Deloitten vetämän ohjelman aikana järjestettiin kolme tapaamiskertaa, joiden lisäksi osallistujat saivat henkilökohtaista sparrausta ja kotitehtäviä. Yritykset saivat apua ja työkaluja liiketoimintaidean kehittämiseen sekä kaupallistamisprosessiin.

Turun seudun vahvuus kemian- ja materiaalitieteen alalla näkyy uusia ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen tuovien startup- ja kasvuyritysten suurena määränä. Koulutukseen osallistuneen CH-Bioforcen johtaja Mari Taipale ja tutkimus- ja kehityspäällikkö Lari Vähäsalo olivat ohjelman päätyttyä tyytyväisiä, että lähtivät mukaan. Alkutaipaleella olevalle startupille koulutuksen tärkein anti oli, että koko yritys istui saman pöydän ääressä miettimässä mikä yrityksen suunta tulevaisuudessa on, ja minkälaisia valintoja yrityksen tulee tehdä menestyäkseen myös tulevaisuudessa. Yritys skaalaa parhaillaan kehittämäänsä teknologiaa, jossa puubiomassasta erotellaan selluloosa, hemiselluloosa sekä ligniini. Eri fraktiot sopivat raaka-aineiksi usean teollisuuden biopohjaisille aplikaatioille.

CH-Bioforcen Mari Taipale ja Lari Vähäsalo olivat tyytyväisiä, että lähtivät kasvukoulutusohjelmapilottiin mukaan.

”Laajempi tarkastelu yrityksen toimintaympäristöön ja sidosryhmiin sekä arvoketjujen täsmentäminen olivat hyvin antoisia. Megatrendien vaikutusten hahmottaminen ja ajattelu rahoittajan näkökulmasta oli varmasti hyödyksi kaikille yrityksille. Koulutuksessa vallinneen avoimen ilmapiirin ja vireän keskustelun ansioista saimme useita oivalluksia muilla aloilla toimivilta yrityksiltä, joita myös omassa liiketoiminnassamme on hyvä huomioida,” sanoo Mari Taipale.

Tapani Harjunalanen ja Pia Sjöberg saivat ohjelman kautta hyviä kontakteja, joiden kanssa yhteistyö jatkuu.

Hygienia- ja puhtausratkaisuja toimittava KiiltoClean Oy ja liimausalan ratkaisuja toimittaja Kiilto Oy lähtivät mukaan koulutusohjelmaan etsiäkseen ratkaisuja liiketoiminnan uudistamiseksi sekä ideoita uusille tuotteille ja palveluille.

”Oli erittäin mielenkiintoista pohtia yrityksen toimintaympäristöä ja sidosryhmiä ja sitä minkälaiset ulkoiset tekijät ja megatrendit saattavat vaikuttaa yrityksen toimintaan nopeallakin aikavälillä. Lisäksi oli mielenkiintoista oppia miten erilaisia liiketoimintamalleja kemianteollisuudenkin ala voi sisältää,” kertoo tuotekehityspäällikkö Pia Sjöberg Kiilto Cleanilta.

”Koulutusohjelma antoi hyvän kuvan uusien startupyritysten tilanteesta ja ongelmakentästä, missä siellä painitaan. Hyviä kontakteja löytyi lukuisia ja yhteistyö heidän kanssaan jatkuu,” sanoo Kiillon tuotekehityspäällikkö Tapani Harjunalanen.

”Turku Science Park Oy:n tehtävä on rakentaa yrityksille suotuista toimintaympäristöä ja tukea pienten yritysten kasvua. Olemme havainneet, että teknologiaintensiivisillä toimialoilla toimivat yritykset tarvitsevat palveluita myös liiketoiminnan kehittämiseen. Kasvukoulutusohjelmapilotti oli kokeilu tähän tarpeeseen,” sanoo Turku Science Park Oy:ssä CleanTurku-kärkitoimialasta vastaava Linda Fröberg-Niemi.

Lisätietoja:

LindaFröberg-Niemi, Turku Science Park Oy, +358 50 587 3441, linda.froberg-niemi@turkubusinessregion.com