Smart Chemistry Parkin ohjausryhmän kokous

Smart Chemistry Parkin ohjausryhmä kokoontui yrityspuiston tiloihin perjantaina 19.11.2021. Asialistalla oli yrityskuulumisten ja Turun kaupungin valmistelevan ekosysteemisopimuksen lisäksi Naantalissa toimivan Green Industry Parkiin ja sen työntekijöihin tutustuminen. SCP ja GIP tulevat yhdessä tekemään työtä sen eteen, että Turku Business Regionin alueelle saadaan uutta teollista bio- ja kiertotaloutta. Tässä työssä ovat vahvasti mukana myös Turku Science … Continued

CleanTurun vuosiseminaari – Kestävää kasvua Turun seudulla 24.11.2021

Tervetuloa Vierailu- ja innovaatiokeskus Jokeen kuulemaan mitä Turun seudun yrityksissä tapahtuu kestävän energian sekä bio-ja kiertotalouden saralla. Paikka 24.11. klo 12 – 17Aika Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12, Turku Tilaisuus järjestetään fyysisenä tapahtuma Innovaatio- ja tapahtumakeskus Joessa, missä osallistujilla on mahdollisuus myös verkostoitua ja esitellä omaa toimintaansa. Tilaisuuteen kutsutaan yritysten, korkeakoulujen ja julkisen puolen toimijoita. Vierailla on mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa roll-upien avulla kahvitauolla ja … Continued

CH-Bioforcelle Entrepreneurial Spirit of Turku -palkinto

Turun seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy palkitsee vuosittain alueen menestyneitä yrityksiä. Tänä vuonna Entrepreneurial Spirit of Turku -yrityspalkinnot jaettiin 18:nnen kerran. Palkintoperinne alkoi vuosituhannen alussa järjestetystä Eurooppalaisesta yrittäjyyden päivästä, European Day of Entrepreneurs, jota Turun seudulla vietettiin monen muun eurooppalaisen kaupungin tavoin. Viime vuosina käytännöksi on muodostunut tunnustuksen saavien yritysten palkitseminen osana Turun Eurooppa-foorumia. … Continued

Smart Chemistry Parkissa toimivalle Montinutralle pääomasijoitus

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy on tehnyt pääomasijoituksen Montinutra Oy:hyn, joka valmistaa arvokkaita bioaktiivisia tuotteita metsäteollisuuden sivuvirroista. Metsä Spring sekä yksityiset sijoittajat investoivat yritykseen yhteensä noin miljoona euroa. Turku Science Park Oy:n johdolla toimivassa Smart Chemistry Parkissa toimivan Montinutran tavoite on tuottaa tärkeitä ainesosia kosmetiikka-, elintarvike- ja lääketeollisuudelle. Niissä raaka-aineena käytetään metsäteollisuuden sivuvirtoja. Metsä … Continued

CircVol-yhteistyö edisti maarakentamista kiertotalouden ehdoilla

Syksyllä 2018 käynnistynyt CircVol-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Hankkeella edistettiin suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen uudelleen käyttöä etenkin Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduilla. – Suuret maamassat ja tuotannoissa syntyvät sivuvirrat sekä niiden hyödyntäminen infra- ja maarakentamisessa vaativat huomiota. Ne ovat tärkeä osa kiertotalouteen siirtymistä, ja siirtymistä pyritään tukemaan myös lainsäädännöllisillä ratkaisuilla, kertoo erityisasiantuntija Reeta Huhtinen … Continued

Ekoteollisuuspuistoilla vauhtia biokiertotalouteen

Suomessa toimii tällä hetkellä useita suuren koko luokan ekoteollisuuspuistoja, joihin myös Smart Chemistry Park lukeutuu. Ekoteollisuuspuisto on maantieteellisesti rajattu alue, jossa materiaalit, energia ja tieto kiertävät yritysten välillä ja edistävät alueellista kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Yritystoiminnan sijoittaminen ekoteollisuus puistoon voi tuoda merkittäviä säästöjä raaka-aine-, hyödyke-, energia-, jätehuolto-, tuotanto- ja logistiikkakustannuksissa. Lisäksi kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi yhteisten … Continued

Kansainvälinen biotalouden GBiB liiketoimintaideakilpailu opiskelijoille käynnistyy

Turku Science Park on käynnistämässä tänä syksynä uuden opiskelijoille suunnatun kansainvälisen biotalouden GBiB (The Global Biobased Businessplan Competition) liiketoimintaideakilpailun, johon haetaan opiskelijatiimejä Suomen lisäksi Saksasta ja Iso-Britanniasta. GBiB -kilpailun tavoitteena on löytää uusia liiketoimintaideoita, jotka liittyvät biopohjaisten tuotteiden, kuten biomateriaalien tai biopolttoaineiden kehittämiseen. Tämän lisäksi tavoite on innostaa opiskelijoita ideoiden kaupallistamiseen biotalouden alalla. Kilpailu järjestetään … Continued

Turun seudulle rakentamisen kiertotalouden osaamiskeskittymä – Turku Science Park koordinoi, Nordkalk veturiyrityksenä

Elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy:n koordinoima uusi osaamiskeskittymä kokoaa yhteen Turun seudun yrityksiä, korkeakouluja ja oppilaitoksia sekä julkisen ja kuntapuolen toimijoita tavoitteenaan vauhdittaa rakennusalan siirtymää kohti kiertotaloutta. Nordkalk Oy Ab lähtee yritysosapuolena vetämään uutta osaamiskeskittymää eli 3C-klusteria (Circular Materials and Solutions for Construction Cluster). Juuri perustettu ja Turku Science Park Oy:n koordinoima rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä … Continued

CH-Bioforce finalistina suomalaisen insinöörityöpalkinnon saajaksi–TEK ja TFIF kruunaavat parhaan idean 30 000 eurolla

Robottibussi, monitelakalanteri, ruoripotkuri, porausjärjestelmä vai biomassan erottelumenetelmä. Yksi viidestä ehdokkaasta voittaa 30 000 euroa kesäkuun alussa. Suomalainen insinöörityöpalkinto nostaa esiin luovia ja omaperäisiä ideoita, jotka tuovat teorian käytäntöön. Viisi finalistia on ehdolla palkinnon saajaksi tänä vuonna. Niistä jokainen on edistänyt osaltaan suomalaista teknillistä osaamista ja osaamisen kaupallistamista. – Korkean teknologian vienti on hyvinvointipalveluidemme paras kaveri. … Continued

Paraisilla on Suomen kolmanneksi suurin maalitehdas

Paraisilla toimii Suomen kolmanneksi suurin maalitehdas GVK Coating Technology Oy, joka valmistaa teollisuus- sekä kauppa- ja rakennusmaaleja yli 70 vuoden kokemuksella. Pitkään toiminut yritys on hyödyntänyt kiertotaloutta liiketoiminnassaan alusta saakka. Tulevaisuudessa tuotannon jätevirrat on tarkoitus hyödyntää entistä tehokkaammin muun muassa kalsiumkarbonaatin kierrätystä tehostamalla. GVK on keskittynyt vesiohenteisten maalien ja lakkojen valmistukseen. Maaliteollisuus on keskittynyt Suomessa … Continued

Nordkalk kehittää uusia tuotteita tuotannon sivuvirroista

Nordkalk valmistaa kalkkikivipohjaisia tuotteita, jotka menevät lukuisille eri teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuuteen, rakentamiseen ja kemianteollisuuteen. Tuotteet parantavat ilman ja veden laatua sekä lisäävät viljelysmaan tuottavuutta. Myös kaivostoimiala pyrkii jatkuvasti kestävämpään toimintaan ja sen mukana uudistuu myös Nordkalk. Nordkalkin päätuotteita ovat murskattu ja jauhettu kalkkikivi sekä sammutettu ja poltettu kalkki. Ekologinen … Continued

Crisolteq ja Fortum yhteistyöhön sähköautojen akkujen kierrätyksessä

Yhteiskunnan sähköistyminen lisää tulevaisuudessa merkittävästi tarvetta akuille. Crisolteq Oy:n kehittämällä hydrometalurgisella kierrätysprosessilla litiumioniakkujen kierrätysaste saadaan nostettua yli 80 prosenttiin nykyisestä noin 50 prosentista. Ratkaisun avulla akussa olevat arvometallit koboltti, mangaani ja nikkeli saadaan palautettua takaisin kiertoon uusien akkujen raaka-aineiksi. Liikenne aiheuttaa yli 20 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Liikenteen sähköistyminen vähentää hiilidioksidipäästöjä siis merkittävästi, mutta samalla kasvava … Continued

Haussa huikeita ideoita hukkalämmön hyödyntämiseen

HUIMA-ideakilpailussa etsitään ratkaisuja teollisuuden hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen. Kilpailuidea voi olla tekninen ratkaisu, liiketoimintamalli tai vaikka digitaalinen palvelu. Lannoitteita ja teollisuustuotteita valmistava Yara hakee kilpailusta uusia ideoita poistokaasun lämpöenergian hyödyntämiseen. Teollisuus kuluttaa lähes puolet Suomessa käytetystä energiasta. Teollisuuden prosesseissa syntyy usein sivutuotteena lämpöenergiaa, jota hyödyntämällä saadaan aikaan paitsi säästöjä, hillitään myös päästöjä. Posintra Oy:n ja … Continued

Hae mukaan eurooppalaisiin biotalousprojekteihin

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Sillä on keskeinen rooli kestävän talouden ja vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhteiskunnan luomisessa. Biotalous vähentää riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista ja luo uutta kestävää talouskasvua. BiOPEN-hanke avaa mahdollisuudet eurooppalaisiin biotaloushankkeisiin Uusia biotalousprojekteja Euroopan unionin rahoittama BiOPEN-hanke kokoaa yhteen hankeaihioita ja yhteistyöpartnereita biotalouden ympärille. Hankkeen tavoitteena … Continued

Montinutra Oy:n T&K Smart Chemistry Parkiin

Bioaktiivisia yhdisteitä lääke- ja elintarviketeollisuuteen kehittävä Montisera on perustanut tuotantoyhtiö Montinutra Oy:n. Yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta tulee Smart Chemistry Parkiin ja tuotantolaitos on suunniteltu perustettavan Kuhmoon. Montinutra valmistaa muun muassa kuusesta uutettavaa KuusikumiTM-kuumavesiuutetta, jonka on tieteellisesti todistettu lievittävän yleisiä alavirtsatieoireita. Montinutran tavoitteena on valmistaa metsäteollisuuden materiaalivirroista arvokkaita bioaktiivisia yhdisteitä, joilla on muun muassa terveyttä edistäviä … Continued

Savimaat-pilotti edistää kestävää maarakentamista

Suomessa käytetään vuosittain rakentamiseen yli 100 miljoonaa tonnia kiviaineksia, joista osa voitaisiin korvata uusiomailla, teollisuuden sivuvirroilla ja haastavimmilla maa-aineksilla, kuten savi- ja ruoppausmailla. Jo yksin Turun Toriparkin rakentamisessa syntyy arviolta 240 000 tonnia savimaata, joille on löydettävä uusi sijoituspaikka. Maaliskuun 28. päivä Turussa startataan pilotti savimaiden hyödyntämiseksi maarakentamisessa. Savimaat-pilotissa etsitään uusia hyödyntämiskohteita maarakentamisessa syntyville savimaille. … Continued

Kemia avaa kiertotalouden todelliset mahdollisuudet

Kansallinen SusChem teknologia-alusta edistää kemian tunnettuutta bio- ja kiertotalouden mahdollistajana ja globaalien ilmasto-ongelmien ratkaisijana. VTT:n, Kemianteollisuus ry:n ja Smart Chemistry Parkin viime kesänä perustama alusta on osa eurooppalaista SusChem (European Platform of Sustainable Chemistry) kestävän kemian teknologia-alustaa. SusChem perustettiin vuonna 2004 Euroopan komission tukemana ja se yhdistää teollisuuden, tutkimusorganisaatiot sekä julkisen sektorin. Suomessa alustan perustajajäsenet … Continued

Kannattavaa kiertotaloutta

Kiertotalouden mukainen liiketoiminta, neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat edellytys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käy lukemassa CircVol-hankkeen ensimmäisestä blogikirjoituksesta, miten kiertotalous on mahdollisuus myös taloudellisesti. CircVol-hankkeen verkkosivut ja ensimmäinen blogikirjoitus on julkaistu! Hankkeella vauhditetaan kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja haetaan ratkaisuja näiden sivuvirtojen ja maamassojen parempaan hyödyntämiseen. Julius Mannisen ensimmäinen blogikirjoitus avaa näkökulmia kiertotalousinvestointien rahoitukseen. “Suuremmilla … Continued

Onko mielessäsi maailmaa mullistava ratkaisu hukkalämmön hyötykäyttöön – huima kilpailu käynnissä

Huima ajatus päässäsi voi jo nyt olla idea, joka tulee hidastamaan ilmastonmuutosta. Posintra Oy ja Turku Science Park Oy järjestävät 1.2.–15.4.2019 kilpailun, jossa etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja ylijäämälämmön keräämiseen ja hyödyntämiseen. Teollisuudessa syntyy runsaasti hukkalämpöä, jolle ei ole vielä keksitty hyötykäyttöä. Hukkalämmön hyödyntäminen on kannattavaa, mutta siitä huolimatta lämpö karkaa usein harakoille. Jos lämpö valjastettaisiin … Continued

Vauhtia kasvuun Venture Cavesta

Edessä tuotekehitysprojekti, laajentuminen uudelle markkinalle, investointeja kehitykseen tai laitteisiin? Kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehtojen kirjo on laaja, mutta rahoituksen hakeminen koetaan usein haastavaksi. Mahdollisuuksia kasvun rahoittamiseksi tarjoavat niin julkiset rahoituslähteet, pääomasijoitukset kuin pankkilainatkin – Venture Cavessa kuulet, miten onnistut rahoituksen hakemisessa! Rahoitustapahtuma Venture Cave tarjoaa torstaina 24. tammikuuta kattavan katsauksen kasvuyritysten erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin. Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa järjestettävään … Continued

MetGen uudistaa teollisuutta entsyymeillä

MetGen on kansainvälinen bioteknologia- ja cleantechyritys, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat teollisten entsyymien suunnittelu ja valmistus sekä teknologioidenlisensointi. Yrityksen fokuksena on mahdollistaa lignosellupohjaisten materiaalien laaja ja kannattava käyttö teollisuudessa. Yrityksen räätälöimien entsyymien avulla pystytään nopeuttamaan teollisuuden prosesseja, jolloin saadaan aikaan merkittäviä säästöjä raaka-aineiden ja energian kulutuksessa. MetGen on onnistunut myös keräämään merkittävän määrän julkista rahoitusta kehittääkseen … Continued

Clean Data Turku Business Region Ultrahackin voittoon

Kansainvälinen Turku Business Region Ultrahack -innovaatiokilpailu huipentui viikonloppuna pidettyyn finaaliin. Kilpailussa KiiltoClean ja Meyer Turku etsivät uusia ideoita parempaan käsihygieniaan ja tulevaisuuden risteilyelämyksiin. KiiltoClean Oy:n toimeksiannossa tavoitteena oli käsihygienian kehittäminen. Yhtiön asiantuntijoista koostunut raati valitsi voittajaksi Clean Data -tiimin, jonka ideassa saippua-annostelijoista kerätään sensoreiden avulla tietoa käsihygienian tasosta. Infektioriskin kannalta kriittisissä paikoissa, esimerkiksi sairaalaympäristössä, voidaan … Continued

Kansainvälinen yhteistyökumppani innovaatioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen

Nordic Catalyst on liittynyt Smart Chemistry Parkin yhteistyöverkostoon. Yritys tarjoaa konsultointipalveluja organisaatioiden innovaatioprosessien optimointiin sekä uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen kemianteollisuuden ja biotieteiden alalla. Nordic Catalyst pitää toimipaikkaansa Wienissä, Itävallassa, ja sen perustaja on vuonna 2011 Åbo Akademilta väitellyt tekniikan tohtori Saara Inkinen. Inkinen on alun perin erikoistunut polymeeritekniikkaan ja tutkimusurallaan työskennellyt esimerkiksi biopolymeerien, teollisten … Continued

Kestävää kasvua ja liiketoimintaa

Suomessa syntyvästä jätekertymästä 90 prosenttia on peräisin tehdasteollisuudesta ja kaivannaistoiminnasta. Tästä miljoonia tonneja olisi hyödynnettävissä maarakentamiseen uusiomateriaalina ja loput uusioraaka-aineina ja -materiaaleina teollisuudessa. * Kiertotaloudenmukainen liiketoiminta, neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat edellytys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiertotalous on materiaalien ja olemassa olevien resurssien tehokasta käyttöä luonnonvaroja säästäen. Teollisessa kiertotaloudessa käytetään uusiomateriaaleja ja jalostetaan täysin … Continued