Yhteistyöverkostot ovat yritysten voimavara

Smart Chemistry Parkissa järjestetty Yritystreffit-tapahtuma keräsi suuren joukon biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden parissa toimivia yrityksiä ja korkeakouluja. Alkuvuonna startanneessa ARVO-hankkeessa edistetään cleantech-ratkaisujen hyödyntämistä varsinaissuomalaisissa pk-yrityksissä. Projektipäällikkö Anu Molin on kiertänyt jo 30 yritystä ja esille nousseisiin tarpeisiin – verkostoitumiseen, korkeakouluyhteistyöhön ja rahoituksen saamiseen tartuttiin ensimmäisessä Yritystreffit-tapahtumassa.

Smart Chemistry Parkin yrityksiä esittelemässä liiketoimintaansa. Vasemmalta: Jan Nylund Chementors, Kenneth Ekman Crisolteq, Valter Wigren Renotech, Mira Povelainen Montisera ja Sophia von Haartman Nanol.

Resurssit ovat pk-yrityksillä usein niukassa, jolloin liiketoiminnan kannalta hyödylliselle verkostoitumiselle ei jää riittävästi aikaa. Tapahtumassa oli innostunut tunnelma, kun verkoston uudet kymmenen jäsentä ja Smart Chemistry Parkissa toimivat yritykset esittelivät liiketoimintaansa. Rahoitusmahdollisuuksia esittelivät Timo Mäkelä Ely-keskuksesta ja Emil Oljemark Leader-ryhmästä. Lisäksi korkeakoulujen palveluista kertoivat Niklas Sandler ja Leena Hupa Åbo Akademista sekä Mari Ketola Turun ammattikorkeakoulun Kemiantekniikan Labriikista.

Uusia ARVO-hankkeen kautta verkostoon mukaan tulleita yrityksiä. Vasemmalta: Kjell Jernström Detector, Petri Rautanen PPT Dure, Jeri Sorri PS-Processing ja Katariina Heiskanen Novoplastik.

Yksi Yritystreffeille osallistuneista oli Uudessakaupungissa toimiva Novoplastik Oy, joka valmistaa verhoiluosia ajoneuvoihin ja työkoneisiin. Toimitusjohtaja Katariina Heiskanen oli tyytyväinen tapahtuman antiin. Erityisesti uudet yrityskontaktit olivat hänelle hyödyllisiä.

Teemme komposiittien kehitystyötä, jossa korkeakouluyhteistyölle olisi tarvetta. Korkeakoulujen tarjoamat palvelut eivät ole aiemmin olleet kovin tuttuja, kertoo Katariina Heiskanen.

Hankkeelle asetettuja tavoitteita on jo saavutettu, kun yritysten välille on löytynyt uusia arvoketjuja. Mukana on ollut yrityksiä aina maatiloista kansainvälisiin teknologiayrityksiin. Yritykset hyötykäyttävät jo jonkin verran tuotannosta aiheutuvia sivuvirtoja itse tai yhteistyökumppaneidensa kautta. Eniten hyödyntämättömiä sivuvirtoja on löytynyt elintarviketeollisuuden yrityksistä.

Teksti ja kuvat, Annika Myrsky